Odpadové vody – možný zdroj informácií o výskyte a trendoch šírenia sa ochorenia COVID-19 v populácii?

K dnešnému dňu bolo vyslovených viacero predpokladov a myšlienok, ktoré smerujú k možnosti využitia monitoringu odpadových vôd aj za účelom včasného odhalenia napríklad možných ohnísk ochorení podobných COVID-19 v určitej oblasti alebo populácii. Súčasné poznatky poukazujú na možnosť detekcie vírusu SARS‑CoV-2 z exkrementov v odpadových vodách pomocou RT-PCR techník. Dôležitým krokom je však kvantifikácia vírusu v odpadovej vode. Aby bola metodika monitoringu … Pokračování textu Odpadové vody – možný zdroj informácií o výskyte a trendoch šírenia sa ochorenia COVID-19 v populácii?